Het is eigenlijk een niets zeggende zin die inhoudelijk 100% juist is.
Amsterdam begint met een a en (het woord) eindigt (begint) met een e.
Terug naar dubbelzinnen

privacy policy