Spreuken en Oneliners E - G

 
Een grote liefde? Stuur haar echte rozen geconserveerd in 24kt goud, of voor de minder kapitaal krachtigen onder ons, rozen van porcelein of kristal. Klik hier
Echt belangrijke mensen, zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.
Echt geluk is niet te koop en toch wil men veel betalen om gelukkig te lijken.
Een adviseur is iemand die je horloge van je leent om je vervolgens te vertellen hoe laat het is.
Een atoom begrijpen is kinderspel vergeleken bij het begrijpen van kinderspel.
Een baas is iemand die vroeg is als jij laat bent en laat als jij vroeg bent.
Een baby maakt:
- de liefde sterker
- de dagen korter
- de nachten langer
- het banksaldo kleiner
- het huis vrolijker
- de kleren sjofeler
- het verleden vergeten
en de toekomst waard om voor te leven.
Een belangrijk mens is iemand die ervoor zorgt dat wij ons in zijn aanwezigheid belangrijk voelen.
Een boerenwijsheid: Men neemt niet gauw te veel hooi op de vork, maar plaatst vaak de vork verkeerd in het hooi.
Een compromis is vaak een goede paraplu, maar een armzalig dak.
Een computer is een apparaat, gemaakt om het werk te verlichten wat u normaal gesproken zonder computer niet gahad zou hebben.
Eén dag verdriet duurt langer dan een maand van vreugde.
Eén dag zon doet een hele week regen vergeten. (Martin Bonne)
Een dame is een vrouw die maakt dat een man zich gedraagt als een heer. (R.Lynes)
Een dictatuur is een staat waarin iedereen bang is voor iemand en iemand bang is voor iedereen.
Een diploma is een bewijs van wat je hebt gedaan, niet van datgene wat je kunt.
Een doel is een droom met een deadline.
Een flinke erfenis voelt fijn, maar eigen verdienste voelt goed.
Een fout begaan en zich niet beteren, daar begint in werkelijkheid de fout.
Een fout wordt pas een probleem als je het niet oplost.
Eén gebaar zegt soms meer dan 1000 woorden.
Een gezin moet niet aan een uitstapje per auto beginnen,
als er meer kinderen zijn dan de auto raampjes heeft.
Een goed begin is het halve werk, volhouden de andere helft.
Een goede buur verdubbelt de waarde van je huis. (Duits spreekwoord)
Een goede klant wisselt drie jaar niet van winkel.
Een goede winkel wisselt drie jaar niet van klanten. (Chinees gezegde)
Een goede nachtrust bestaat niet alleen uit je eigen gemoeds-toestand, maar ook uit diegene van wie naast je ligt.
Een goed geheugen is niet zo goed als een beetje inkt.
Een goed voornemen is als een oud paard: het wordt vaak gezadeld maar zelden bereden.
Een groep wordt een team zodra ieder lid zeker genoeg van zichzelf en zijn bijdrage is om de bekwaamheden van anderen te prijzen.
Een huis bouwt men met mensenhanden, een thuis met mensenharten.
Een juist moment verleent een klein geschenk bijzondere waarde. (Menandros)
Eén keer vragen = Eén keer dom.
Nooit vragen = Altijd dom.
Een kind wordt pas echt groot, als het stopt met vragen waar ze vandaan komt, en weigert te vertellen waar het naartoe gaat...
Een kleine daad heeft meer gewicht dan duizend grote woorden.
Een klok hoor je pas als hij stil staat.
Een kus die het hart niet raakt, verveelt alleen de mond.
Een kwartier nadenken kan dikwijls een dag werk besparen.
Een lepel daad is beter dan een emmer raad.
Een man die denkt dat hij verstandiger is dan zijn vrouw heeft een zeer verstandige vrouw.
Een medicijn is een substantie die, na inspuiting bij een rat, leidt tot een wetenschappelijk verslag. (De medicijnregel van Matz)
Een mening is iets wat jij vormt.
Een overtuiging is iets wat jou vormt.
Een mens is als een pendule: als je hem niet opwindt slaat hij niet.
Een man is niet waar hij leeft, maar waar hij liefheeft. (Latijns gezegde)
Een man is pas sterk als hij zijn eigen zwakheden kent.
Een man moet die vrouw tot echtgenote kiezen, die hij tot vriend zou kiezen als zij een man was.
Een mening is iets wat jij vormt,
een overtuiging is iets wat jou vormt.
Een moeder luistert met drie oren; het derde oor is haar hart.
Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent.
Een oester maakt van zijn probleem een parel.
Een onbezorgde oude dag biedt minder vooruitzichten dan een onbezorgde jeugd.
Een ons voorbeeld is meer waard dan een pond preken.
Een opgeruimde zolder betekend meestal een volle garage.
Een optimist is iemand die denkt dat er in een doos bonbons net zo veel bonbons zit als er in kan.
Een optimist vergist zich evenzeer als een pessimist, maar hij leeft gelukkiger.
Een optimist zegt: hij trekt wel op, die mist.
Een pessimist zegt: wat een pest, die mist.
Een persoonlijkheid is iemand die volwassen kan worden en toch kind blijven.
Een pessimist is iemand die een broekriem én bretellen draagt.
Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen, een staatsman aan de volgende generatie.
Een politicus zou er beter aan doen te bedenken dat hij langer met zijn geweten moet leven dan met zijn kiezers.
Een rijke is zelden tevreden, een tevredene is altijd rijk.
Een schip is veilig als het in de haven ligt, maar daarvoor wordt het niet gebouwd.
Een slaapje achter het stuur
is vaak van eeuwige duur.
Een slak op de goede weg wint het van een haas op de verkeerde weg.
Een slecht werkman geeft zijn gereedschap de schuld. (Engels gezegde)
Een spreuk is een korte zin met jarenlange ervaring.
Een sprong voorwaarts doe je niet met beide benen op de grond.
Een stijgende lijn is altijd ook een hellend vlak.
Een stilleven zet het leven even stil
en geeft het enig juiste antwoord op de vraag:
Waar blijft de tijd?
De tijd blijft.
Een stilstaande klok heeft ook 2 keer per dag gelijk.
Een tandarts is iemand die door metaal in je mond te stoppen goud uit je zakken haalt.
Een van de belangrijkste werkzaamheden van een thuisblijfmoeder is: het maken van herinneringen!
Een vet varken snapt niet dat een mager varken ook honger heeft.
Eenvoudige dingen zijn vaak belangrijk.
Belangrijke dingen zijn zelden eenvoudig.
Eenvoud is niet eenvoudig.
Een vriendelijk woord kan drie wintermaanden verwarmen. (Japans gezegde)
Een vriend is iemand die je verleden kent, in je toekomst gelooft en je vandaag accepteert zoals je bent.
Een vriend is iemand die naar je toe komt als anderen weggaan.
Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen. (Nelson Mendela)
Een ware vriend is iemand die op wintervakantie in de blakende zon aan het strand zit... en u géén kaart stuurt.
Eenzaamheid is nooit erger dan in het gezelschap van iemand anders.
Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart.
Wie dat niet weet had nimmer leed.
Een zwakke manager gedraagt zich als een bruistablet: hij wordt pas actief als alles is opgelost.
Eerlijkheid in kleine zaken is verre van een kleine zaak.
Elke geslaagde revolutie kleedt zich op de duur in de gewaden van de tiran die ze heeft afgezet.
Elke minuut dat je je drukt maakt om je verleden, gaat af van je toekomst.
Elke reis van duizenden kilometers, begint met slechts één eerste stap" (Tao teh king)
Elke sneeuwvlok in een lawine beroept zich op zijn onschuld.
Elke volzin is nog niet zinvol.
Elk probleem heeft een oplossing, als er geen oplossing is dan is het geen probleem maar een feit.
Er bestaat geen uitzondering op de regel dat iedereen een uitzondering op de regel wil zijn.
Ergens van afzien als tactiek is soms noodzakelijk. Ergens van afzien als vast beleid is uiterst frustrerend. (Margareth Thatcher)
Er is geen grotere ongelijkheid dan de gelijke behandeling van alle ongelijken.
Er is leven na de deadline.
Er is meer licht dan door het raam kan worden gezien. (Russisch spreekwoord)
Er is nog nooit iemand geweest die op zijn sterfbed zei: "Ik wou dat ik meer tijd aan mijn werk had besteed".
Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht. (Mahatma Gandhi)
Er is veel verstand voor nodig om sommige dingen onbegrijpelijk te vinden.
Erken je fouten voordat iemand anders ze overdrijft.
Ervaring is een goede leerschool maar geeft niet veel vakantie.
Ervaring is niets meer dan de som van al je fouten.
Er verdrinken meer mensen in een klein glaasje dan in de grote oceaan.
Er zijn 60 spieren nodig om nors te kijken en maar 20 om te glimlachen. Waarom zou je je dan vermoeien?
Er zijn er twee nodig om te twisten, maar slechts één om een twist te beeindigen. (Spaans spreekwoord)
Er zijn mensen die alles geloven als het hen maar wordt toegefluisterd.
Er zijn mensen die bepaald niet overtuigend zijn, maar wel aanstekelijk.
Er zijn mensen die harder op de knoppen van hun afstandsbediening gaan drukken als ze weten dat de batterijen bijna op zijn.
Er zijn vele geluiden.
Er is maar één stilte.
Er zijn vrouwen die alleen maar luisteren naar wat hun man zegt als deze praat in zijn slaap. (S.Guitry)
Eskimo's hebben 52 verschillende woorden voor sneeuw omdat dat belangrijk voor ze is; er zouden evenveel woorden voor liefde moeten zijn.

Fatsoen, respect, eigenwaarde en moraal,
voor velen in onze maatschappij is dit een vreemde taal.
Fouten zie je dik als de liefde dun is,
en zie je dun als de liefde dik is.
Ga geen boodschappen doen als je honger hebt. Je koopt dan veel te veel.
Ga nooit heen zonder te groeten
Ga nooit heen zonder een zoen
Wie het noodlot zal ontmoeten
Kan het morgen niet meer doen
Ga nooit heen zonder te praten
Ook al doet dat een hart zo pijn
Wat je 's ochtends hebt verlaten
Kan er 's avonds niet meer zijn
Gebrek aan planning van jouw kant betekent nog geen spoed van mijn kant.
Gebruik zachte woorden en harde argumenten.
Geduld is een eigenschap die we bewonderen in de bestuurder van de auto achter ons en verafschuwen in de bestuurder van de auto voor ons.
Geduld is het vermogen je motor stationair te laten draaien wanneer je hem het liefst verschrikkelijk op zijn staart zou trappen.
Geef aan het varken wanneer het knort en aan het kind als het huilt,
en je krijgt een tevreden varken en een ontevreden kind. (Deens spreekwoord)
Geef een kind een hamer en alles verandert in een spijker.
Geef een man een vis en hij heeft een dag te eten.
Leer een man vissen en hij heeft zijn hele leven eten.
Geef iedereen uw oor, maar weinigen uw stem. (Confucius)
Geen kind is zo lief, of zijn moeder is blij als het slaapt.
Geen zwaard maakt dieper wonden dan achterklap en boze monden.
Geld is een vreemd goedje: wanneer je het bewaart heb je er niets aan en wanneer je het uitgeeft ben je het kwijt.
Geld is net als mest. Alleen als het verspreid is komt het tot zijn recht. De verzuring slaat toe, waar teveel is.
Gelijkheid nastreven is nutteloos, gelijke kansen nastreven is nobel.
Geluk is houden van wat je doet en doen waar je van houdt.
Gelukkiger dan iemand die ziet,
is een blinde die aanvaardt en geniet.
Gelukkig gezin, waar de man het hoofd is en de vrouw het hart.
Gelukkig is hij die kan zeggen: ik heb iemands tranen gedroogd.
Gelukkig zijn is niet krijgen wat we verlangen maar tevreden zijn met wat we hebben.
Gelukkig zijn twee vrienden die genoeg van elkaar weten om samen te zwijgen.
Genegenheid is je zaag uitlenen aan je buurman, ondanks verdriet dat hij in zijn tuin een boom gaat zagen, waarvan jij daag'lijks zo geniet. (H. van Hattem)
Genie: Iemand die problemen oplost waarvan wij niet wisten dat ze bestonden.
Gevatheid: beschaafde onbeschaamdheid.
Gezegend de man die het overdag te druk heeft om zich zorgen te maken en die er 's nachts te moe voor is.
Gezonde mensen hebben vele wensen. De zieken maar één.
Gierigaards zijn onaangename tijdgenoten maar aangename voorouders.
God heeft de tijd geschapen, en de mens de haast. (Iers gezegde)
Goed blijft goed, ook al doet niemand het en kwaad blijft kwaad ook al doet iedereen het.
Goede gedachten brengen goede vruchten voort, slechte gedachten brengen slechte vruchten voort, en de mens is zijn eigen kweker.
Goede raad is duur.
Er niet naar luisteren nog duurder.
Goed vaderschap behoeft kinderlijke fantasie en grootvaderlijke wijsheid. (Boersma)
Gooi de oude emmer niet weg voordat ge weet of de nieuwe waterdicht is. (Zweeds spreekwoord)
Graaf de bron voordat je dorst hebt.
Grafschennis door geleerden noemt men archeologie.

Klik hier voor rozen van kristal
Rozen van kristal en andere kado-tips. Klik hier.