Spreuken en Oneliners H - I

 
Sieraden met een geheime romantische boodschap. Klik hier
Haast dient meestal om minuten te sparen, nadat uren verloren zijn gegaan.
Haast en spoed is zelden goed, maar geen groter plaag dan lui en traag.
Haast je te doen met wat niet dringend is, zodat je rustig kunt doen wat spoedeisend is.
Haast je wanneer er tijd is, dan heb je tijd wanneer er haast is.
Haast kan goed zijn, gejaagdheid is dat nooit.
Handelen zonder kennis is onvoorzichtig, kennis zonder handelen is laf.
Heb haast wanneer je tijd hebt, dan heb je tijd wanneer je haast heb.
Herinneringen zijn altijd veel kostbaarder als je iemand hebt om ze mee te delen. (N.R. Qubein)
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag.
Herleid grote twisten tot kleine en kleine twisten tot niets.
Het aardige van egoïsten is dat ze nooit over andere mensen praten. (L. S. Harper)
Het beste middel tegen dronkenschap is in nuchtere toestand kijken naar dronken mensen.
Het enige dat ik niet vergeet is dat ik vergeetachtig word.
Het feit dat er aan het einde van een reeks stellingen bij een academisch proefschrift een 'kolderstelling' wordt gevoegd wil nog niet zeggen dat al het voorgaande serieus moet worden genomen.
Het gebaande pad is het veiligst, maar het verkeer vreselijk. (Jeff Taylor)
Het geheim van een goed huwelijk: Vóór je trouwt je ogen goed openhouden en daarna... een oogje dichtknijpen.
Het geluk schenkt niet, zij geeft het slechts in bruikleen. (Zweeds spreekwoord)
Het gevaar van kleine fouten is dat ze niet klein blijven.
Het geweten is een waakhond die tegen de zonden blaft.
Het goede is de vijand van het beste.
Het gras gaat niet harder groeien door aan de sprietjes te trekken.
Het hart is nooit neutraal.
Het instinct is de neus van de geest.
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.
Het is beter af en toe bedrogen te worden dan niemand meer te vertrouwen.
Het is beter brood te eten waarvoor gewerkt is, als te werken voor brood dat al gegeten is.
Het is beter dat men zegt: "Je bent een deugniet",
dan dat men zegt: "Je deugt niet"
Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.
Het is beter rijk te leven, dan rijk te sterven.
Het is de kameel voorop die weigert te gaan, maar het is de kameel achteraan, die de drijver gaat slaan. (Ethiopisch spreekwoord)
Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven. (Goethe)
Het is gemakkelijk om flexibel te zijn als je geen ruggegraat hebt.
Het is heel mooi om te weten waar je heen wilt maar je moet ook duidelijk maken dat je daar wil komen.
Het is in het leven de kunst een kans en een verleidng te kunnen onderscheiden.
Het is makkelijk als je handig bent.
Maar soms is het handiger als je makkelijk bent.
Het is makkelijker iets te doen, dan iets te zijn.
Het is mijn taak om tegen u te spreken. Het is uw taak om naar mij te luisteren. Als u eerder klaar bent met uw taak dan ik met de mijne, dan verzoek ik u vriendelijk mij dat te melden. (President Roosevelt)
Het is minder erg om met je neus tegen een dichte deur te lopen dan een open deur voorbij te gaan.
Het is moeilijk te geloven dat we in een tijd leven die ooit 'de goeie ouwe tijd' zal worden genoemd.
Het is makkelijker te vechten voor je principes dan ernaar te leven. (A. Adler)
Het is niet belangrijk wat je hebt, maar met wie je het kan delen.
Het is niet de schaarste die tot begeerte leidt, maar de begeerte die tot de schaarste leidt. (H. Voordijk)
Het is niet voldoende naar de rivier te komen met de wens om vis te vangen, je moet ook een net meenemen. (Chinees gezegde)
Het is ontmoedigend te bedenken hoe veel mensen verbaasd zijn door eerlijkheid en hoe weinig door bedrog.
Het is toch opvallend dat zelfs de drukste mensen toch altijd de tijd vinden om je te vertellen hoe druk ze het hebben.
Het is veel gemakkelijker om metingen te doen, dan om precies te weten wat je aan het meten bent.
Het is voor de mens gezonder lichtvoetig te zijn dan zwaar op de hand.
Het kwaad zegeviert vaak, maar overwint nimmer.
Het leven draait niet alleen om liefde, maar liefde maakt het wel verdraaid levendig.
Het leven is alleen achterwaarts te begrijpen, maar we zullen het voorwaarts moeten leven. (S. Kierkegaard)
Het leven is net ganzenborden.
Je kunt steeds opnieuw beginnen.
Behalve, als je in de put blijft zitten!
Het moeilijkste van op dieet zijn is er je mond over houden.
Het mooiste dat het leven biedt
zijn af en toe de dromen
dat alles nog beginnen moet
en het mooiste nog moet komen.
Het ontberen van een aantal dingen die je graag zou hebben is een onmisbaar onderdeel van het geluk.
Het piepende wieltje krijgt het meeste vet.
Het prettige van standaards is dat er zoveel zijn om uit te kiezen...
Het rooien van bomen gebeurt vaak even onnadenkend als het bomen van rooien.
Het roosje met haar doornen vormen een geheel; ook van 't goede en 't kwade heeft ieder zijn deel.
Het snelst staan wij klaar met raadgevingen die onze hulp uitsluiten.
Het verborgene leren we op de duur onderscheiden,
voor het volstrekt voor de hand liggende schijnen we meer tijd nodig te hebben.
Het verloop van de communicatie hangt meer af van de interpretatie van de ontvanger dan van de intentie van de zender.
Het vermogen om te leren is een talent;
De kunde om te leren is een vaardigheid;
De bereidheid om te leren is een keuze.
(Huis Harkonnen)
Het verschil tussen 999 en 1000 is niet zo groot als het verschil tussen 1 en 2.
Het verschil tussen een overtuiging en een vooroordeel is dat je een overtuiging uit kunt leggen zonder kwaad te worden.
Het verschil tussen intelligentie en een goede opleiding is dat je met intelligentie een goede boterham kunt verdienen.
Het verstand zegt: “Eerst zien, dan geloven”.
Het gevoel zegt: “Ik geloof en zal zien”.
Het voordeel van slim zijn is dat je gemakkelijk kunt doen of je dom bent.
Het omgekeerde is veel moeilijker.
Het water blijft niet aan de bergen hangen en de wraak niet aan een groot hart.
Het ware te wensen,
dat alle mensen,
met al hun gebreken,
zich zelf eens bekeken.
Dan zouden ze het praten,
over anderen wel laten.
Het werkelijke geven is niet alleen onbaatzuchtig; het geeft ook nog eens een fijn gevoel. (S. Jeffers)
Het woord nee maakt veel meer indruk als het wordt uitgesproken door ouders die ook ja kunnen zeggen.
Het zekerste middel om een kind ongelukkig te maken is het er aan te wennen alles te krijgen.
Het zijn de dwarsliggers die het spoor recht doen lopen.
Het zijn niet de generaals die oorlogen beginnen, en ook niet de politici. Het zijn de camera's waar ze voor staan. (déMillican Kun-Ah-Thalai, admiraal)
Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen.
Hij die anderen controleert kan machtig zijn, maar hij die zichzelf kan controleren is machtiger.
Hij die niets weet en weet dat hij niets weet, weet meer dan hij die niets weet en niet weet dat hij niets weet.
Hij die veel over anderen weet kan geleerd zijn, maar hij die zichzelf begrijpt is intelligent.
Hij die zijn geld verliest, verliest veel.
Hij die een vriend verliest, verliest veel meer.
Hij die het vertrouwen verliest, verliest alles.
Hij geeft toe dat ieder vraagstuk twee kanten heeft: de zijne en de verkeerde. (Channing Pollock)
Hij is leeg die vol is van zichzelf.
Hij is niet arm die weinig heeft, maar die met veel begeren leeft. (Jacob Cats)
Hij praat veel maar zegt niks.
Hoe blijft een huwelijk goed en gezond?
Erken het als je fout zit; heb je gelijk, houd dan je mond.
Hoe harder gekreten, hoe harder vergeten.
Hoe hoger je de lat legt, des te eerder ga je er onderdoor.
Hoe iemand zijn lot verwerkt is belangrijker dan wat zijn lot is.
Hoe langer de files, hoe leger de parkeerplaatsen.
Hoe langer het duurt voordat men het met mij eens is, des te verder ben ik mijn tijd vooruit geweest.
Hoe meer aandacht je aan een vijand schenkt, hoe sterker je hem maakt. (R. Greene)
Hoe meer geduld je hebt, hoe meer mensen er gebruik van maken.
Honderd mannen kunnen een huis bouwen maar om een thuis te krijgen hebben ze een vrouw nodig.
Houd altijd voor ogen dat de groten der aarde alleen maar groot zijn als wij voor hen op de knieën gaan liggen. (V. Pfeiffer)
Houd van de buren, maar neem de schutting niet weg.
Houd van me of heb een hekel aan me,
maar bespaar me je onverschilligheid.
Houd voordat je trouwt je ogen goed open.
Knijp nadat je getrouwd bent een oogje toe. (Afrikaans gezegde)
Houd zo vaak je de kans krijgt het handje van je kind vast.
De tijd komt dat hij of zij het niet meer toelaat.
Iedereen houdt van sportieve verliezers, vooral als het de tegenstander is. (Milton Segal)
Iedereen kan groot zijn, want ieder van ons kan dienstbaar zijn.
Je hoeft geen academische graad te hebben om dienstbaar te kunnen zijn.
Het enige wat je nodig hebt is een van genade gevuld hart.
(M. Luther King)
Iedereen wil de vredespijp roken, maar niemand gaat de tabak halen. (Braziliaans gezegde)
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil te voet.
Iedereen wordt zolang bevorderd totdat hij/zij het niveau van ongeschiktheid heeft bereikt. (Het Peter-principe)
Iedere goede relatie bestaat bij de gratie van een goede communicatie.
Iedere leugen kost geheugen.
Iemand die nog nooit van mening is veranderd heeft nog nooit iets geleerd.
Iemand doodzwijgen is ook moord.
Iemand kan wel beleefd zijn tegen een koning, maar je moet een echte heer zijn om beleefd te kunnen zijn tegen een bedelaar.
Iemand op een tweedeklas manier behandelen, levert nooit eersteklas resultaten op. (D.J. Schwartz)
Ik ben aan het begin begonnen, en nu is het einde zoek.
Ik ben van na de oorlog, laten we dat zo houden....
Ik ben voor jou gevallen.
Gevallen op de straat.
Ik zag je mooie ogen.
Maar de stoep zag ik te laat.
Ik ben zo gelukkig als een kind... is typisch een uitspraak van volwassenen.
Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik ze niet voel. Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt.
Ik heb geen tijd... God geeft je elke dag vieren-twintig uur. Voor wie of wat je geen tijd hebt maak je zelf uit.
Ik heb gemerkt dat er bij mensen een natuurlijke tegenstand bestaat tegen ideëen waar ze niet zelf op gekomen zijn.
Ik heb rondgedoold langs de stranden van de grote oceanen der kennis en daar maar een beetje gespeeld met een paar schelpen en kiezelsteentjes. (Isaac Newton)
Ik kan toch niet iedereen helpen, zegt menigeen die niemand helpt.
Ik zie jou wel zitten, maar jij ziet mij niet eens staan.
Ik zit lekker in mijn vel, alleen past mijn vel niet meer in mijn kleding.
In de confrontatie tussen stromend water en de steen wint het water altijd; niet door kracht, maar door volharding.
In den beginne was er niets...
en toen is dat ook nog ontploft....... ?
In de politiek zijn alle vrienden vals en alle vijanden echt.
In de stilte zie je jezelf en wie niet stil kan zitten ziet zichzelf gewoon niet staan.
In de woestijn heeft bronwater de smaak van wijn.
In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
In het straatje van straks staat het huisje van nooit.
In het verleden niet behaalde resultaten bieden mogelijkheden voor de toekomst. (R.A. Groen)
In het westen hebben ze horloges, maar wij hebben de tijd. (Afrikaans gezegde)
In liefde is aanmaken en uitmaken het moeilijkst. (Marie Cécile Moerdijk)
Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht!
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk vaak wel.
In verband met de toenemende werkdruk heeft de directie besloten de middellange termijn met 6 maanden te verlengen.
Inzichten zijn als spijkers, hoe vaker men er op hamert, hoe dieper ze doordringen.
Is werken bij defentie wel zo enerverend, want de vergrotende trap van leeg is leger.

Klik hier voor rozen van kristal
Rozen van kristal en andere kado-tips. Klik hier.