Evangelische spreuken

 

Met dank aan:
  • Dick H. Huis
  • Michiel Welmers
  • Dusty
  • J. de Boer
  • Michel de Ruijter
  • Ivonne Stronks
  • Cor van der Neut
  • C.J. Dekker-Herkert (Karin)
  • Tom S.
  • Riet Abel

Uitverkiezing betekent niet lijsten met namen van geredden en verlorenen. God koos Jezus uit om je te redden.
"De wens is de vader van de gedachte" zegt het spreekwoord, maar voor christenen geldt: "De wens van de Vader is de gedachte". (Michiel Welmers)
Het boetekleed is geen gewild of modern gewaad.
Maar wie het aan trekt zal zien dat het uitstekend staat.
Als je de stilte uit kerstmis haalt houdt je kermis over.
Kort nadat de vrouw op aarde kwam, werd het paradijs ge-eva-cueerd.
Genade is enerzijds: niet krijgen wat je wel hebt verdiend, en anderzijds: wel krijgen wat je niet hebt verdiend.
Jezus likte niemands hielen; Hij waste wel voeten...
Vreemd,
hoe moeilijk het is voor de mensen om het Goede Nieuws te vertellen,
maar hoe makkelijk het is om de laatste roddels verder te vertellen.
Vreemd,
dat 100 Euro zo veel lijkt als je naar de kerk gaat,
maar zo weinig als je ermee gaat shoppen.
Vreemd,
dat het zo spannend is als de voetbalwedstrijd in de verlenging gaat,
en hoe we zuchtend op ons horloge kijken als de kerkdienst langer duurt dan anders.
Vreemd,
hoe mensen bij een concert dolgraag de voorste plaats willen,
en zich in de kerk om een achterste plaats verdringen.
Wij kunnen alle pitten in een appel tellen maar God kan alle appels in een pit tellen. (Dr. Robert H. Schuller)
Beter een bijbel in de hand, dan tien op de plank.
Alles wat niet eeuwig is, is voor eeuwig waardeloos. (CS Lewis)
Lees de bijbel niet als een notaris, maar als een erfgenaam. (Ds A. van de Veer)
Ik en mijn muis, wij zullen de HERE dienen.
Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.

linecross.gif - 359 Bytes

Evangelische spreuken, niet , maar wel blijvend.

Als de dood god is, is God dood, maar als God god is is de dood dood.
Als de duivel u niet slecht kan maken, zal hij proberen ervoor te zorgen dat u het altijd druk hebt.
Als een zorg te klein is om haar tot een gebed te maken, is ze ook te klein om tot een last te zijn.
Als God ons over rotsachtige wegen laat gaan, zorgt Hij voor stevige schoenen.
Als het hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding. (Willem de Merode)
Als iedereen wist wat het gebed kan geven, zouden kniestukken een modehype zijn.
Als ik kijk naar de wel zeer kleurrijke kerkelijke kaart van Nederland en de tegenstellingen bezie, schud ik mijn hoofd en denk: Er moet per ongeluk ergens een teamgeest zijn uitgedreven..... (Ivar van der Sterre)
Als je met een verleiding in discussie treedt, ben je al een heel eind op weg om er voor te bezwijken.
Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen maar ga met de herder praten.
Als je om regen bidt, neem dan de modder voor lief.
Als je van het evangelie alleen neemt wat je bevalt, dan geloof je meer in jezelf dan in het evangelie.
Als men eens wist wat het gebed kon geven,
dan ging een ieder op zijn knieën door het leven!
Als we ons leven op God richten, komen ook medemensen in beeld.
Bent u zout of zoutzak?
Bidden valt niet mee als de radio of de televisie aanstaat.
Bidden verandert niet noodzakelijk de dingen voor u, maar het verandert u voor de dingen.
Bij het tellen van onze zegeningen voelen we ons steeds rijk.
Bij het tellen van ons geld valt de opbrengst vaak zwaar tegen!
Bij sommige diensten laat de eindtijd lang op zich wachten.
Bij sommige preken gaat de eindtijd gepaard met onrustige tijden.
Breng je zorgen maar bij God, Hij is toch de hele nacht wakker.
Broeder tegen zuster: "God heeft tot me gesproken, we moeten elkaar vergeven. Wat dacht je van een zoenoffer?".
De Heer zal uw input en uw output bewaren. Psalm 121 : 8 op online-bible-cd-rom :-)
De lamp op ons levenspad verlicht alleen onze volgende stap.
De lieve vrede bewaar je meestal ten koste van de echte vrede. (Pieter Zwart)
De maat van de liefde is liefde zonder maat.
De manier waarop ik over God of mijn naasten spreek zegt vaak veel meer over mij dan over God of over mijn naasten.
De mantel der Christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt.
De tijd heelt helemaal niks... Ze conserveert. Jezus heelt! (Adrian Plass)
De waarheid maakt ons vrij, maar soms eerst misselijk.
De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van berouw.
De zonde houdt u van de bijbel af of de bijbel houdt u van de zonde af.
Dit is de test om erachter te komen of je opdracht hier op aarde voorbij is:
Als je nog leeft, is die nog niet voorbij. (Richard Bach)
Dit leven: stage lopen voor de eeuwigheid.
Door vol te houden bereikte de slak de ark. (Spurgeon)
Een dominee tegen collega: "Gek eigenlijk, ik val alleen maar in slaap tijdens de preken van anderen."
Een herder kan zelf zijn kudde niet vergroten. Schapen brengen schapen voort.
Een kaars geeft slechts licht als ze opbrandt.
Een mens is nooit zo groot als op z'n knieën!
Een mens staat pas stevig op zijn benen als hij op z`n knieën voor het kruis heeft gelegen.
Een oud vrouwtje op haar knieën ziet vaak verder dan een theoloog op zijn tenen.
Een schuld die groter zou zijn dan de liefde Gods bestaat niet. (Fjodor M. Dostojewski)
Er is geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst.
Evangelisatie hoef je niet te doen om in de hemel te komen,
wel om er een paar bekenden tegen te komen. (Ronald Hoogkamer)
Gebed is dodelijk voor de duivel, en daarom haat hij het. (Michael Kimuli)
Gebed zonder geloof is slechts een slag in de lucht.
Geloof dat doodgewoon wordt, gaat gewoon dood.
Geloof is om op te steunen, niet om anderen mee te slaan.
Genade geneest, maar niet op recept.
Gevouwen handen zijn sterker dan gebalde vuisten.
God geeft de vogels voedsel maar werpt het niet in hun nest.
God geve mij: gemoedsrust om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen en wijsheid om het verschil te weten.
God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.
God komt dikwijls op bezoek, maar meestal zijn we niet thuis.
God staat boven de sterren.
Gods weg is niet de makkelijkste, maar wel de mooiste.
Goed gelovig is wat anders dan goedgelovig. (Bram Rheebergen)
Goud en God. Als je de woorden spelt, verschillen ze maar één letter; dat wordt door u bepaalt.
God vervult niet al onze wensen, wél al zijn beloften.
Helaas zijn veel gelovigen in hun kerk of gemeente als een lamp van 100 Watt, terwijl ze thuis niet meer dan nagloeiende luciferkoppen zijn.
Help me voor ogen te houden, Heer dat er vandaag niets zal gebeuren wat U en ik samen niet aan kunnen.
Herinnert de duivel je aan je verleden, wijs hem dan op zijn toekomst.
Het gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.
Het geloof is als een vogel die al zingt voordat de zon op is.
Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.
Het is gemakkelijker om de duvel uit je lichaam te krijgen dan Calvijn uit je botten. (Anne van de Bijl)
Het is net zo moeilijk om te horen zonder oren, adem te halen zonder longen als om christelijk te zijn zonder de Geest van God in je hart.
Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.
Het is verbazingwekkend, wat er allemaal "toevallig" gebeurt, wanneer men begint te bidden!
Het oude geeft verstarring.
Het nieuwe geeft verwarring.
Voor balans is een team nodig.
Het probleem is niet dat de kerken gevuld zijn met lege banken,
maar dat de banken gevuld zijn met lege mensen. (Charlie Shedd)
Het toppunt van eigenwaarde is; jezelf bekijken door de ogen van God.
Het woord van God bewaar je niet in de boekenkast, maar in je hart.
Hoe is het geregeld met uw jongstedagsvoorziening?
Hoe meer vrucht de korenaar draagt, des te nederiger buigt de halm op de steel.
Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.
In Gods winkel ligt alles op de onderste plank, je moet knielen om het te krijgen.
In het leger van satan heerst de dienstplicht; het leger van Christus bestaat uit vrijwilligers.
Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?
Je kunt niet voorkomen dat er vogels over je heen vliegen, wel dat ze op je hoofd nestelen. Zo ook met verkeerde gedachten.
Je zult inzien dat gebed een vorm van opvoeding is. (Fjodor M. Dostojewski)
Jezus' wederkomst is niet te berekenen. Maar je moet er wel rekening mee houden.
Kiezen heeft consequenties.
Niet kiezen ook!
Kruis of munt?............. (God of mammon?)
Lawaai is een doordacht plan van de duivel.
Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest. (Herman Boon)
Lees de bijbel niet als een notaris, maar als een erfgenaam. (Ds A. van de Veer)
Lofprijzing is niet alleen een vrucht van onze lippen, maar meer nog een levensstijl.
Men moet niet van God verwachten dat hij oorlogen stopt; voel zijn liefde en breng die naar buiten, en soldaten zullen de wapens laten vallen.
Mens: "God ik heb gebeden, gebeden en gebeden. Waarom antwoordt U niet?"
God: "Mens, Ik heb geantwoord, geantwoord en geantwoord. Waarom luister je niet?"
Met Jezus leef je nooit aan de rand van de dood, maar altijd aan de grens van het leven.
Min de stilte in uw wezen.
Min de stilte die bezielt,
zij die alle stilte vrezen,
hebben nooit hun hart gelezen,
hebben nooit geknield.
Moed is vrees die gebeden heeft.
Nadat het Woord vlees is geworden lijken honderden kerken en nominaties er gehakt van te willen maken.
Na de eerste twintig minuten van een preek worden weinig zondaars meer gered.
Niet met vuile handen aan tafel komen zegt moeder.
God zegt hetzelfde als het om Zijn tafel gaat.
Nooit is de Goddelijke landman zo dichtbij u als wanneer Hij bezig is met snoeien.
Om de goedheid waaraan het ons ontbreekt te vervangen, hebben wij de beleefdheid uitgevonden, die er wel de schijn van heeft.
Om het belang van het anker te beseffen, moeten we de kracht van de storm voelen.
Om zijn doel te bereiken citeert de duivel zelfs uit de bijbel.
Ongeloof: ongelofelijk jammer.
Ongelovigen geloven het ongelooflijkste! (K.H.Miskotte)
Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.
Opwekking begint wanneer mensen stoppen over andermans zonden te praten en hun eigen zonden gaan belijden.
Overvolle handen vouwen zich niet in gebed.
Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze wijsheid, maar beeft als wij bidden.
Sommige gelovigen zijn als een hobbelpaard. Veel beweging maar weinig vooruitgang.
Sommige mensen houden van evangelisatie. Die hebben een evangelisatiebediening.
Sommige mensen houden ervan om te luisteren. Die hebben een pastoraatbediening.
Sommige mensen houden alleen van zichzelf. Die hebben een zelfbediening.
Sommige sprekers zijn zo blij met het eeuwige leven, dat de lengte van de preek er op gebaseerd is...
Soms zou ik God willen vragen waarom Hij al die armoede, honger en onrecht toestaat als Hij er wat aan kan doen, maar ik ben bang dat God mij dezelfde vraag zou stellen.
Sprekers dienen kort van stof en diep van inzicht te zijn.
Bij vrouwelijke gemeenteleden wordt dit minder gewaardeerd.
Sterven is de ogen sluiten voor wat voorbij gaat, om ze te openen voor wat eeuwig blijft.
Tekstverwerken: de bijbel in je leven toepassen.
Te veel mensen verspillen hun leven met het lezen van de menukaart inplaats van deel te nemen aan het banket.
Toeval is de god van hen die er geen hebben.
Toeval is een pseudoniem dat mensen gebruiken als ze God niet willen zien.
Twijfel in het donker nooit aan datgene wat God je in het licht liet zien.
U kunt niet gelijktijdig op de Here vertrouwen en bezorgd zijn.
Veel weten is veel vergeven.
Vertel God niet (alleen) hoe groot je probleem is, maar vertel je probleem hoe groot je God is.
Vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot.
Voor vissers van mensen geldt geen vangstbeperking.
Vrees klopte aan de deur, geloof deed open. Er was niemand.
Waarom gaan we met onze vragen over het leven niet naar de ontwerper van ons leven?
Wanneer de duivel ons steeds herinnert aan ons verleden, wordt het tijd dat wij hem herinneren aan zijn toekomst.
Wanneer God een traan in uw oog geeft, wil Hij een regenboog in uw hart geven.
Wanneer je overal een graantje meepikt, blijk je het Brood des Levens te laten liggen.
Wanneer wij het licht niet zien wil dat nog niet zeggen dat het er niet is.
Wanneer wij werken, dan werken wij; als we bidden, dan werkt God.
Wat een spreker in diepte tekort komt, geeft hij er vaak in lengte bij.
Wat er werkelijk toe doet is niet wat er 'met' ons gebeurt maar 'in' ons.
Wat gaat er van de kerk uit, als de kerk uitgaat?
Wat is geloof? Als je tegen mensen zegt dat de melkweg miljarden sterren bevat, geloven ze je. Als je tegen ze zegt dat een stoel nog nat is van het verven, moeten ze hem aanraken om te kijken of het waar is.
Wat jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen. (J.S. Pasterkamp)
Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.
Wat van een man is, is mannelijk. Wat van een vrouw is, vrouwelijk. Wat van de Heer is, is Heerlijk.
Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...
We neigen er eerder toe een afkeer te hebben van zondaars dan van de zonde.
Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan.
Wie met lege handen staat ... kan ze vouwen.
God is nooit 'in gesprek'.
Zijn telefoonnummer = 2 keer 5.
Wie sterft wanneer hij niet sterft, sterft niet wanneer hij werkelijk sterft.
Wie zijn vrouw niet om raad vraagt mist 50 procent van Gods wijsheid. (Gert van Putten)
Wij schrikken over onze eigen zonden, wanneer wij ze bij anderen aanschouwen.
Wilt u eerst een bewijs van God? Moet men dan een fakkel aansteken om de zon te zien?
Zoals een kameel voor zijn meester knielt, opdat deze aan het eind van de dag de last van hem kan afnemen, zo mag u iedere avond neerknielen en de Meester uw last laten afnemen.
Zonder God kunnen wij het niet.
Zonder ons wil God het niet.
Zonder Jezus is je Kerst mis.
Met Jezus heb je pas een echte Kerst man!!

Klik hier voor rozen van kristal
Rozen van kristal en andere kado-tips. Klik hier.


Comment or Share Your Own One Liner
privacy policy | Copyright oneliners-and-proverbs.com