To-en Tom-aten tomaten Tom-at-en To-vrat.
Terug naar dubbelzinnen