Spreuken en Oneliners W - Z

 
Sieraden met een geheime romantische boodschap. Klik hier
Waar altijd de zon schijnt wordt het een woestijn.
Waarde is wat iemand bereid is te betalen, niet wat iets kost.
Waar een weg is, is ook een weg terug.
Waar een wil is, is een weg.
Waar geen wil is altijd wel een omweg,
en waar onwil is, altijd wel een uitweg.
Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid.
Waar liefde heerst is geen emancipatie nodig.
Waarom bestellen mensen een Double Cheesburger, een grote friet en een Cola light?
Waarom drukken we harder op de toetsen van de afstandsbediening als de batterijen bijna leeg zijn?
Waarom laat iemand die zegt: "Ik ben geen spreker" het daar niet bij, in plaats van het te demonstreren?
Waarom lijken mensen die vannacht niet hebben kunnen slapen daar altijd zo prat op te gaan?
Waarom zit je achter een computer terwijl je er eigenlijk voor zit? (Je zit toch ook niet achter een tv?)
Waarom zou je door een wilde rivier zwemmen als iemand anders er al een brug overheen gebouwd heeft?
Waar overvloed van woorden is,
gaat het met de wijsheid mis.
Wacht niet op een rouwkrans om iemand in de bloemetjes te zetten.
Wanneer allen het eens zijn, heeft niemand voldoende nagedacht.
Wanneer de muren van je huis zijn ingestort, dan ben je weliswaar je veiligheid kwijt, maar wat een uitzicht!
Wanneer de overheid alle verantwoordelijkheid neemt voor haar mensen, nemen die mensen geen verantwoordelijkheid meer voor zichzelf.
Wanneer geld spreekt, zwijgt de waarheid.
Wanneer iemand zegt dat het niet om het geld gaat, maar om het principe, dan gaat het om het geld.
Wanneer je met iemand zonder spanningen stil kunt zijn, is er weer een vriendschap geboren.
Wanneer je niet kunt worden wat je wilt, wordt het tijd te waarderen wie je bent.
Wanneer men ja zegt tegen het leven, en het leven zegt nee, dan moet men ook op dit nee weer ja zeggen.
Wanneer mensen meer naar zichzelf zouden luisteren, zouden ze minder praten.
Wanneer tranen lopen
En er toch een glimlach schijnt
Dan kun je zeker wezen
Dat die herinnering nooit verdwijnt!
Ware liefde bestaat niet, daarentegen komt oprechte liefde wel voor.
Door oprecht lief te hebben ontdekt men de ware liefde.
Ware luiheid is extra vroeg opstaan om langer te kunnen luieren. (Caroline Daniels)
Ware woorden zijn zelden mooi, mooie woorden zelden waar.
Wat baat een uil een kaars of bril wanneer hij toch niet kijken wil.
Waterdichte systemen zijn niet berekend op de vindingrijkheid van dwazen.
Wat ik vandaag doe is belangrijk want ik geef er een dag van mijn leven voor.
Wat is liefde.....
Een kriebel aan je hart, waar je niet aan krabben kunt.
Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.
Wat je weggeeft verlies je niet.
Wat ons land nodig heeft zijn minder mensen die in dezelfde straat wonen, en meer buren.
Wat u vanzelfsprekend vindt,
spreekt nog niet vanzelf.
Wat voelt een vlinder in zijn buik als hij verliefd is?
Wat worden mensen toch veel aardiger als we van ze gaan houden.
Weelde is niet genietbaar als ze een eiland is in een zee van armoede.
Wees scherp in uw blik, maar zacht in uw oordeel.
Wees voorzichtig met mensen die u in uw gezicht op de rug slaan, soms slaan die achter uw rug in uw gezicht.
Wees zuinig met papier, want papier is geduldig en het geduld schijnt op te raken.
We hebben de muts van de tolerantie te ver over onze ogen laten zakken en nu zien we geen bliksem meer. (Appie Baantjer)
We hebben twee soorten kennissen nodig, één om tegen te klagen en één om tegen te pochen.
Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verant-woordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt.
Weinig is veel als het van een vriend komt.
Weinig vrouwen in managementfuncties als gevolg van miss-management van mannen.
We leren weten wat iemand denkt, niet uit wat hij ons zegt te denken maar uit wat hij doet.
We leven allemaal onder dezelfde hemel,
maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.
We realiseren ons pas hoe goed ons geheugen is, als we proberen iets te vergeten.
Weten waar je te weten kan komen wat je niet weet, is belangrijker dan veel weten.
We worden oud als de mensen tegen ons zeggen dat we er nog jong uitzien.
We zijn allemaal pelgrims op dezelfde reis, maar sommige pelgrims hebben betere wegenkaarten. (Nelson Demille)
Wie alleen maar zonneschijn wil, leeft in de woestijn.
Wie alles slechts doet voor geld zal weldra voor geld alles doen.
Wie 'als' of 'indien' zaait, oogst 'niets'.
Wie anderen klein maakt is zelf niet groot.
Wie anderen niet kan vergeven, maakt de brug kapot waar hij zelf nog over heen moet.
Wie anderen zwart maakt krijgt zelf vuile handen.
Wie bang is om te vragen schaamt zich om te leren. (Deens spreekwoord)
Wie bedenkt hoe weinig hij op anderen let, zal inzien hoe weinig hij zelf ook de aandacht van anderen trekt.
Wie de dag plukt als een bloem
oogst het boeket van zijn leven.
Wie de geneugten van de vrijheid wil oogsten moet de vermoeienis dragen die het kost om haar te ondersteunen.
Wie de mooie momenten turft, telt nog altijd mee!
Wie de wijsheid zoekt is wijs, wie zich verbeeldt de wijsheid gevonden te hebben is een dwaas. (Talmud)
Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen. (Hongaars gezegde)
Wie een ander schopt, heeft maar 1 been om op te staan.
Wie een aalmoes vraagt bloost éénmaal, wie weigert ze te geven tweemaal.
Wie een lening bij een bank wil afsluiten moet eerst bewijzen dat hij er geen nodig heeft.
Wie een muur afbreekt bouwt een uitzicht op.
Wie geen beslissingen neemt, maakt ook geen fouten.
Wie geen dissonantie kent, is niet in staat harmonie te waarderen.
Wie geen enkel risico neemt zet alles op het spel.
Wie geen grenzen kent, moet een hoge tol betalen.
Wie geen naastenliefde in zijn hart heeft lijdt aan een ernstige hartkwaal.
Wie geen slechte tijden kan verdragen, zal geen goede tijden beleven. (Joods spreekwoord)
Wie geen tijd heeft, kan er niet mee om gaan.
Wie geld liefheeft, blijft altijd honger houden.
Wie gelijk heeft, hoeft dat nog niet te krijgen; wie gelijk krijgt, hoeft dat nog niet te hebben.
Wie gelooft dat de bomen tot in de hemel groeien woont waarschijnlijk in een luchtkasteel.
Wie gezond is heeft hoop, en wie hoop heeft, heeft alles. (Arabisch spreekwoord)
Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.
Maar wie het kleine te veel eert is het grote ook niet weerd.
Wie het kleine niet leert, doet het grote ook verkeerd.
Wie het minst vlot iets belooft, houdt het trouwst zijn beloften.
Wie het nieuwe vreest moet beseffen dan al het oude ook ooit nieuw geweest is.
Wie in de misère zit vraagt geen uitleg maar een uitweg.
Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond.
Wie leeft van verwachting komt om van de honger.
Wie met mensen om gaat als pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is.
Wie met modder gooit verliest grond. (Derick Sariredjo)
Wie met zijn bezit trouwt, is spoedig weduwnaar.
Wie niet weet wanneer hij genoeg heeft is arm.
Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
Wie op wraak zint, houdt zijn eigen wonden open.
Wie rijkdommen opstapelt kweekt ijzer in zijn hart.
Wie slapend rijk is geworden heeft meestal gedroomd.
Wie tegen jou roddelt zal ook over jou roddelen. (Turks spreekwoord)
Wie telkens het begin van een beter leven uitstelt, doet als een man die wacht tot de rivier is voorbijgestroomd.
Wie trots is op zijn altijd opgeruimde kast zal nooit de blijdschap kennen van het ineens terugvinden van iets dat hij verloren had gewaand. (Maarten Boeters)
Wie u beledigt, beledigt eigenlijk slechts het beeld dat hij van u heeft.
Wie vandaag zjjn kop in het zand steekt, moet morgen met zijn tanden knarsen.
Wie van drift kookt is een slechte kok.
Wie veel geld heeft en geen kinderen, is niet rijk.
Wie veel kinderen heeft en geen geld, is niet arm.
Wie veel wenst ontbeert veel.
Wie veel heeft verteert veel.
Wie weinig wenst en matig geniet,
heeft veel genoegen en weinig verdriet.
Wie ver wil komen moet dichtbij beginnen.
Wie vindt dat hij geen tijd heeft voor lichaamsbeweging, zal vroeg of laat tijd moeten hebben voor ziekte.
Wie wat te zeggen heeft over het mijne.
Hij ga naar huis en bekijke het zijne.
En vindt zijn oog daar geen gebreken.
Hij kome terug dan mag hij spreken.
Wie weet, en weet dat hij weet, is een meester.
Wie weet, en niet weet dat hij weet, heeft een meester nodig.
Wie niet weet, en weet dat hij niet weet, heeft liefde nodig.
En wie niet weet, en niet weet dat hij niet weet, die is verloren.
Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden. (Russisch gezegde)
Wie zich haast als hij tijd heeft, heeft tijd als hij haast heeft.
Wie zich vergeet voor te bereiden, bereid zich voor vergeten te worden.
Wie zichzelf accepteert, is bereid anderen te vergeven.
Wie zichzelf het snelst voorbij loopt, komt zichzelf het eerste tegen.
Wie zichzelf kent zwijgt over anderen.
Wie zichzelf niet kan vermaken, zal ook een ander niet smaken.
Wie zichzelf niet kan verliezen, zal nooit voor een ander kunnen kiezen.
Wie zijn gedachten niet in de verte stuurt, zal zorgen vinden in zijn nabijheid. (Confucius)
Wie zijn grootmoedigheid geheim houdt is dubbel grootmoedig.
Wie zijn hart voor eerzucht opent, sluit het voor de rust. (Chinees gezegde)
Wie zijn hele leven blaft en gromt, heeft een leven als een hond.
Wie zijn naaste veroordeelt, kan zich steeds vergissen; wie hem vergeeft, vergist zich nooit.
Wij beleven onze goede dagen onopgemerkt, maar we wensen ze terug als er kwade komen.
Wij hebben zelf het gevoel dat we een druppel op een gloeiende plaat zijn. Maar de gloeiende plaat zou heter zijn zonder die druppel. (Moeder Theresa)
Wij leven niet om te eten, wij eten om in leven te blijven. (Socrates)
Wij protesteren tegen ongerechtvaardigde kritiek, maar we aanvaarden ongerechtvaardigd applaus.
Wijsheid vergaren, is nutteloos, als men niet de tijd neemt er wat mee te doen.
Wijze mensen hebben geen advies nodig; dwazen willen er geen. (Benjamin Franklin 1706-1790)
Wij zijn altijd doorgewinterde moralisten als het om anderen gaat. (Orson Welles)
Wij zijn best bereid tot zelfkritiek, onder voorwaarde dat niemand daarmee instemt.
Wil je een ogenblik gelukkig zijn? Wreek u.
Wil je altijd gelukkig zijn? Vergeef.
Wind je gerust eens op...
maar loop wel op tijd af.
Winnen doe je nooit van anderen,
verliezen doe je alleen van jezelf.
Wiskunde was makkelijk voor de Romeinen want "X" was altijd 10.
Woorden zijn als bijen: ze hebben honing en angel.
Woorden zijn dwergen, voorbeelden bergen.
Woorden zijn slechts woorden, ieder met hun eigen verhaal.
Gevoelens liggen veel dieper, wel duizend maal.
Wrok koesteren is als gif drinken en verwachten dat een ander sterft.
Ze beginnen het journaal altijd met goeden avond en leggen daarna uit waarom het niet zo is.
Zeg niet alles wat je weet, maar weet altijd wat je zegt.
Zeilen is een dure manier om goedkoop vooruit te komen.
Zelfs als alle geleerden het eens zijn, kunnen ze er nog best naast zitten.
Zelfs de langste reis begint met de eerste stap. (Chinees spreekwoord)
Zelfs de meest briljante monoloog kan de dialoog niet vervangen. (Chinua Achebe)
Zelfs de wijze uil is ooit een dom uilskuiken geweest.
Zelfs een kapot horloge loopt 2 keer per dag goed!
Ziet gij vliegen lang van poot, aarzel niet maar sla ze dood.
Zij die het vuile werk doen verdienen schoon te weinig.
Zij die nooit hun mening wijzigen houden meer van zichzelf dan van de waarheid.
Zij die willen zingen vinden altijd een lied. (Zweeds spreekwoord)
Zijn tong wel te kunnen dwingen is beter dan heel mooi te zingen. (Jacob Cats)
Zoals er een spreken is dat stil maakt, zo is er een stilte die spreekt.
Zodra het spel uit is, gaan de koning en de pion allebei de kist in...
Zoek en je zal het vinden.
Vind je het niet dan is het zoek!
Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.
Zolang de spijker niet geslagen is, gelooft hij niet in de hamer. (Dominicaans gezegde)
Zonder dwarsliggers zouden er geen treinen rijden.
Zonder het moeilijk te bedoelen, kan het simpelste onbegrijpelijk blijven.
Zonder moeite bereik je alleen wat de moeite niet waard is.
Zonder slechte momenten zijn er geen goede momenten. (Van Westerlaak)
Zonder tegenwind is er nog nooit een vlieger opgegaan.
Zonneschijn zonder regen maakt een woestijn. (Arabisch spreekwoord)
Zonnestralen kun je pas zien als er ook wolken in de buurt zijn.
Zorg ervoor dat de stem van je hart luider is dan die van je ego.
Zou ik bescheidener zijn, dan was ik helemaal perfect.
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen, en wie zich niet tijdig verschoont krijgt luizen als kamelen.

Klik hier voor rozen van kristal
Rozen van kristal en andere kado-tips. Klik hier.